امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : سایر خدمات

 

خدمات مالکیت فکری

1.     اختراع

1.1.     مشاوره حقوق مالکیت فکری

1.2.     تدوین تخصصی اسناد اختراع

1.3.     جستجو اختراع( search patent )

1.4.     کارگزاری امور ثبت اختراع


2.     طرح صنعتی

2.1.     تهیه نقشه فنی

2.2.     کارگزاری امور ثبت طرح صنعتی


3.     نام وعلامت تجاری

3.1.     طراحی علامت

3.2.     کارگزاری امور ثبت علامت تجاری


خدمات کارآفرینی و تجاری سازی فناوری

 1.     کارآفرینی

1.1.    تهیه طرح توجیهی  کسب و کار (BP )

1.2.    بررسی توجیه مالی(FS )

1.3.    مشاوره کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

1.4.    مشاوره بازاریابی و فروش


 2.     تجاری سازی فناوری

2.1.     ارزش گذاری فناوری

2.2.     انتقال فناوری

2.3.     مشاوره و عرضه فناوری در بازار دارایی های فکری ایران

2.4.     تامین سرمایه

2.5.     تدوین سند مارکتینگ فناوری

2.6.     مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری سازی


خدمات  دانش بنیان

 

  1. مشاوره دانش بنیان
  2. اخذ دانش بنیانی شرکت
  3. خدمات شرکت ( ثبت و تغییرات)

 

ثبت اثر ادبی و هنری

 

مشاوره و کارگزاری ثبت آثار ادبی و هنر


مشاوره و کارگزاری دعاوی حقوق مالکیت فکری

 

  1. مشاوره و کارشناسی در زمینه نقض حق انحصاری اختراع
  2. داوری و میانجی گری
  3. دادخواهی (دفاع در مراجع قضایی)