امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: - تولید علم و تحقیقات، حیات آینده كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : اثر ادبی و هنریمراحل ثبت اثر ادبی و هنری از طریق سامانه

فرآیند ثبت اثر ادبی و هنری از طریق سامانه

 

فرآیند ثبت در سامانه ثبت اثر ادبی و هنری:

  • مطالعه دفترچه راهنمای سامانه
  • دریافت و تکمیل فرم درخواست ثبت اثر مطابق رهنمود های موجود در دفترچه راهنما
  • ارسال مدارک از طریق گزینه ارسال مدارک یا رایانامه (info@taksabt.com)
  • بررسی اولیه مدارک توسط کارشناس سامانه و اظهار نظر از طریق پیامک و رایانامه مخترع
  • واریز تعرفه ثبت اثر ادبی و هنری در صورت امکان ثبت طرح مطابق با خدمات انتخاب شده در حین ارسال مدارک
  • تشکیل پرونده در سامانه توسط کارشناس
  • اصلاح مدارک ارسالی (در صورت نیاز)
  • پیگیری پرونده در اداره مربوطه
  • دریافت گواهینامه ثبت اثر ادبی و هنری