امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

در درون ما چاهي به عمق بي نهايت از خلاقيت،ابتكار و نوآوري وجود دارد.استعداد و نيروي بالقوه اين مخزن چنان بيكرانه است كه در حيطه تصور ما نمي گنجد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : صفحه اصلیفهرست خدمات مرکز و تعرفه ها

فهرست خدمات مرکز و تعرفه ها

خدمات ارایه شده توسط مرکز تک

دسته

خدمت

تعرفه

(هزار تومان)

مسئول / شماره تماس

خدمات ثبت اختراع

بررسی قابلیت ثبت به عنوان اختراع(عادی)

رایگان

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

بررسی قابلیت ثبت به عنوان اختراع(تخصصی)

220

تدوین اسناد اختراع (توصیف و ادعانامه)

150 الی 600

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

طراحی نقشه فنی

150 الی 600

آقای مزینانی

05138768022

انجام فرآیند اداری ثبت اختراع

(مراحل حضوری)

 440

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

 

انجام فرآیند اداری ثبت اختراع

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

880

پیگیری مرجع علمی اختراع

220 + تعرفه مصوب مرجع علمی

ارزشگذاری فناوری

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

تجاری سازی اختراع

قراردادی

جذب سرمایه گذار

قراردادی

فروش فناوری

قراردادی

خدمات ثبت طرح صنعتی

تدوین توصیف طرح صنعتی

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

طراحی شمای ظاهری طرح صنعتی

150 الی 600

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

انجام فرآیند ثبت طرح صنعتی

(مراحل حضوری)

440

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

انجام فرآیند اداری ثبت طرح صنعتی

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

820

ارزشگذاری فناوری

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

تجاری سازی

قراردادی

جذب سرمایه گذار

قراردادی

فروش فناوری

قراردادی

خدمات ثبت علامت و نشان تجاری

استعلام نام و نشان تجاری

رایگان

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

مشاوره تخصصی

رایگان

انجام فرآیند ثبت علامت تجاری

(مراحل حضوری)

500

انجام فرآیند اداری ثبت علامت تجاری

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

800 الی 900

مشاوره تخصصی فروش

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

ارزشگذاری

قراردادی

جذب خریدار

قراردادی

خدمات آثار علمی، ادبی و هنری

انجام فرآیند ثبت اثر علمی، ادبی و هنری

(مراحل حضوری و غیرحضوری)

320 + هزینه های واریزی

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

خدمات ثبت و تغییرات شرکت ها

مشاوره تخصصی ثبت و تغییرات شرکت

30 (هر ساعت)

آقای تنهایی

051-38768022

بررسی قابلیت ثبت به عنوان شرکت دانش بنیان

رایگان

انجام فرآیند اداری و پیگیری تاییدیه(ثبت) شرکت دانش­بنیان

220

تنظیم و تدوین اساسنامه، اظهارنامه و اوراق ثبتی شرکت

15

انجام فرآیند اداری و پیگیری ثبت شرکت مسئولیت محدود، سهامی خاص یا موسسه غیرتجاری (مراحل حضوری و غیرحضوری)

85

انجام فرآیند اداری و پیگیری ثبت شرکت تعاونی  (مراحل حضوری و غیرحضوری)

145

تنظیم و تدوین صورتجلسه تغییرات شرکت

50

انجام فرآیند اداری و پیگیری تغییرات شرکت  (مراحل حضوری و غیرحضوری)

50

سایر خدمات

اطلاع رسانی ویژه همراه

40

آقای عباس زاده

09362866703

051-38768022

تهیه نسخه کپی برابر اصل

10 به ازای هر نسخه

واریز هزینه حق الثبت و تمدید آن

40 + تعداد سال مورد نیاز

برگزاری کارگاه و همایش های تخصصی
(طبق لیست کارگاه ها و همایش ها)

قراردادی

هماهنگی و ارسال سخنران

قراردادی

 

  • به کلیه تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد.