امروز: شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت طرح صنعتیدفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

دفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

 

 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت طرح صنعتی به سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی تک به نشانی www.takidea.ir مراجعه کنید