امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: - پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است. (۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : اثر ادبی و هنریمدت حمایت از آثار ادبی و هنری

مدت حمایت از آثار ادبی و هنری

منظور از مدت حمایت، مدت زمانی است که اثر در قلمرو مالکیت خصوصی قرار دارد و حقوق مادی بر شمرده شده در انحصار پدید آورنده اثر یا انتقال گیرندگان و پس از مرگ نیز در اختیار وراث یا موصی له می باشد و در صورت نقض این حقوق، دارندگان حق می‌توانند دعوای شخصی در خصوص مطالبه حقوق تضییع شده شان اقامه نمایند. با انقضاء مدت حمایت، اثار هنری و ادبی در قلمرو عموم قرار می گیرد و حقوق فردی به نفع حقوق جامعه ساقط می شود و از این پس هر کسی می تواند بدون نیاز به کسب مجوز از آن استفاده نماید بر اساس كنوانسيون برن ، مدت حمايت از اثر طول حيات پديد آورنده بعلاوه پنجاه سال پس از فوت وي مي باشد. بر اساس موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی، هر گاه مدت حمایت از اثری، غیر از اثر عکاسی یا اثر هنری کاربردی بر مبنای غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود چنین  مدتی حداقل 50 سال پس از پایان سال انتشار مجاز اثر یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پایان سال ایجاد اثر خواهد بود. بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب و وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد) قرار خواهد گرفت.

 در صورت داشتن سوال یا ابهام میتوانید سوالات متداول را مطالعه کنید و یا با کارشناسان مرکز نوآوری و کارآفرینی تک تماس حاصل فرمایید